RĘKA NA PULSIE

Z cyklu „Sranie w banie”   Znajoma przysłała mi zdjęcie transparentu spod Urzędu Rady Ministrów: „Kot może zostać, reszta wypierdalać!” Jako zwolenniczka dawno wymarłej lewicy, znajdująca się z konieczności na metapoziomie duchowym, bo rzeczywistość dawno mnie...

NIE CZYŃ BLIŹNIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE

Chichot historii polegający na tym, że PiS dostaje w twarz na odlew taką samą „kolorową rewolucją”, jaką z lubością funduje „totalitarnemu reżymowi” Łukaszenki – bezcenny. Warto pamiętać jednak, że romans z Kościołem i konkordatem rozpoczęła lewica, zjednoczona pod...

PRZEWRÓCIĆ SZACHOWNICĘ

Ekonomia liberalna buduje swoją heroiczną opowieść na twierdzeniu, że solidna gospodarka opiera się na tym, że każdy posiada jakiś rodzaj własności, której może użyć w celu osiągnięcia dochodu. Nie są możliwe zawirowania koniunkturalno-kryzysowe, ponieważ każdy ma...

SYTUACJA ROZWIJA SIĘ, ALTERNATYWY BRAK

Po rozpadzie ZSRR, na terytorium poradzieckim, zaczęły się różnorodne konflikty między narodami, które cały okres powojenny żyły pokojowo, w dobrosąsiedzkich stosunkach. Oczywiście, dominująca narracja zwycięskiej demokracji ukuła propagandowy stereotyp, że konflikty...

CELE I ZADANIA

Ekonomiczny paradoks polega na tym, że rządy walczą o utrzymanie miejsc pracy. Walczą też o utrzymanie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym postulacie, aby rozwój gospodarczy miał charakter stabilny i zrównoważony. Przy głębszym zastanowieniu się, te dążenia są...

PARTII I PROGRAMU LEWICY WCIĄŻ BRAK, A CZASU CORAZ MNIEJ

Interesujący jest proces kształtowania się świadomości społecznej naszej epoki. Interesujący jest głównie z tego powodu, że ciekawa jest sama epoka. Jest to epoka upadku danego typu cywilizacji i przejścia do innego. W świadomości ludzkiej pojawiają się z konieczności...

BABIE LATO LEWICY

W XX wieku, dzięki Rewolucji Październikowej i powstaniu Rosji radzieckiej, ustanowiono ład światowy, który dał klasową alternatywę dla nacjonalizmu jako fundamentalnej ideologii burżuazyjnej. Burżuazja potrzebuje nacjonalizmu, ponieważ dynamika mechanizmu gospodarki...