I JAK TU ODRÓŻNIĆ ZWYCIĘSTWO OD KLĘSKI?

Wszystko wskazuje na to, że mimo zabiegów „cywilizowanego świata” i pasma kolorowych rewolucji Białoruś jeszcze jakiś czas pozostanie pod militarną osłoną Rosji, choć kulturowo bliżej jej pewnie do Polski, bo przecież nie do Ukrainy, która wyznacza...

JAK SIĘ ROZEZNAĆ W BIEŻĄCEJ POLITYCE?

Wydaje się to co najmniej trudne. Gorączkowe przepychanki pozostają zasadniczo niezrozumiałe. W tej sytuacji opinia publiczna koncentruje się na gotowych tezach podawanych przez zaangażowanych w walki polityczne. Tezy te w większości przypadków tylko zaciemniają...

MARZENIA WZIĘŁY W ŁEB. GŁOS W DYSKUSJI NA TLE WYDARZEŃ W BIAŁORUSI

Do odpowiedzi na frapujące pytanie „CZY SOLIDARNOŚĆ BYŁA PIERWSZĄ KOLOROWĄ REWOLUCJĄ?”Do odpowiedzi na frapujące pytanie „CZY SOLIDARNOŚĆ BYŁA PIERWSZĄ KOLOROWĄ REWOLUCJĄ? redakcja Radia Antykapitalistycznego zaprosiła prof. Brunona Drweskiego i Piotra Ikonowicza. Już...

GDY BRAK POWAŻNYCH PROPOZYCJI

Nie przekonują nas do Aleksandra Łukaszenki pały białoruskiej milicji i integracyjne dążenia Imperium, które odrzuciło socjalistyczną alternatywę jako z gruntu niepoważną na progu trzeciego dziesięciolecia XXI wieku. Ten podręczny minimalistyczny zestaw najwyraźniej...

WYZWANIE DLA LEWICY

Rosyjski Instytut Międzynarodowych Strategii Politycznych i Gospodarczych poinformował o tym, że Białoruś zwróciła się do władz Rosji z prośbą o refinansowanie 600 mln dolarów długu. Podaje się, że zewnętrzne zadłużenie Białorusi wynosi obecnie 18 mld dolarów, co...