RAMY CZEKAJĄCEJ NAS DYSKUSJI

Wedle większości lewicy, przekroczenie kapitalizmu odbywa się na drodze sprawiedliwego (sprawiedliwszego) podziału wytworzonej wartości dodatkowej w społeczeństwie. Aby oddać sprawiedliwość, w nurcie radykalnolewicowym prowadzi to do przekształcenia także i sposobu...

TAKA DIALEKTYKA

Powstanie Rosji radzieckiej, która następnie przekształciła się w ZSRR, nie stworzyło sytuacji podziału w ruchu robotniczym. W Rewolucję ruch ten wkroczył już podzielony, a dysputy teoretyczne przekształciły się – w sytuacji światowej wojny imperialistycznej – w...

ZAPASY W BŁOCIE

z cyklu „Bajki – ye! – bajki” Patowa sytuacja na froncie – nam najbliższym – ma swoich piewców i kronikarzy po obu stronach barykady. Nic dziwnego, że każda ze stron w arcytrudnej sytuacji stawia na swoje ARTI. Oddajmy głos tej, która w danym...