NA WSCHÓD OD EDENU, CZYLI KOMPLEKSY ROSYJSKIEGO POSTMARKSIZMU

„Klasyczny marksizm to stosunkowo skuteczna próba poznania samego siebie przez nowy rozum dialektyczny” (z recenzji książki Марксизм и полифония разумов: Драма философских идей в 18 главах с эпилогом / Коряковцев А., Вискунов С. — Москва; Екатеринбург: Кабинетный...

SCHOLASTYCZNE ĆWICZENIE

W swoim tekście „Rewizja Manifestu komunistycznego”, opublikowanym w 1979 r., a obecnie przypomnianym w „Nowej Krytyce” (39/2018, s. 11), E. Balibar zastanawia się nad strategią polityczną klasy robotniczej w świetle Manifestu komunistycznego i jej zmianą w wyniku...