SCHOLASTYCZNE ĆWICZENIE

W swoim tekście „Rewizja Manifestu komunistycznego”, opublikowanym w 1979 r., a obecnie przypomnianym w „Nowej Krytyce” (39/2018, s. 11), E. Balibar zastanawia się nad strategią polityczną klasy robotniczej w świetle Manifestu komunistycznego i jej zmianą w wyniku...