Sytuacja się klaruje

Odnosimy ostatnio wrażenie, że życie z upodobaniem usiłuje zilustrować marksistowskie, XIX-wieczne tezy. I tak, zgodnie z diagnozą co do stanu świadomości politycznej drobnomieszczaństwa, kolega Andriej Korjakowcew raczył z entuzjazmem powitać kryzysowe przemówienie...

Bieżąca sytuacja a szanse lewicy

Od czasu wybuchu epidemii koronawirusa, niemal wszystkie teksty i wypowiedzi zaczynają się od stwierdzenia, że świat nie będzie już taki sam. Porównywanie epidemii z I czy II wojną światową odzwierciedla przekonanie, że w ślad za koronawirusem zamanifestują się...

O co się rozchodzi?

Kryzys w kapitalizmie to normalność. W liberalnej teorii wolnego rynku, kryzys służy za mechanizm przywracający równowagę w sytuacji, gdy rozbuchana produkcja przestaje znajdować swego nabywcę. To znaczy – wypłacalnego nabywcę. W momencie, kiedy struktura...

Resztka niedobitych marksistów a koronawirus

Borys Kagarlicki tu i teraz przedstawił swoją interpretację dziejowej roli koronawirusa na kanale YouTube Stalingrad (https://youtu.be/ZUfKPaDHjm0) i wpisał go już na wstępie w historię (http://rabkor.ru/columns/editorials/2020/03/20/neoliberalism_and_the_virus/)....

Wyzysk pracy twórczej z perspektywy marksizmu

Wraz z rozwojem sił wytwórczych, rośnie znaczenie technicznego oprzyrządowania pracy, które podnosi jej wydajność i przyczynia się do zwiększenia zysku kapitalisty. Rozwijanie wyspecjalizowanych narzędzi i procedur technologicznych powoduje coraz większe zaangażowanie...

Czy pandemia koronawirusa otwiera nowy etap historii?

z cyklu „Sranie w banie” Tak utrzymują nowocześni ortodoksyjni marksiści z Czerwonego Frontu, za partią-matką http://czerwonyfront.org/pandemia-koronawirusa-otwiera-no…/…). W tych jakże niewesołych czasach, powyższe twierdzenie powinno tchnąć pełnym nadziei...

Rozum w czasach zarazy

Nawet w czasach zarazy zdarzają się chwile, które wywołują uśmiech na twarzy. Andriej Korjakowcew doprecyzował na facebooku swoje credo i stalowy fundament swego światopoglądu filozoficznego i marksistowskiego: „Przekształcony przez biurokrację kapitalizm postępuje...

Wirus kapitalizmu

Dziś nie wypada nie wspomnieć o koronawirusie, nawet jeśli podejmuje się całkowicie inny temat. Cóż dopiero, kiedy zastanawiamy się nad stanem gospodarki światowej i nadciągającym kryzysem, które są przedstawiane jako wręcz wywołane epidemią. Można by odnieść...

Śmiertelne zderzenie z rzeczywistością

Andriej Korjakowcew: „Przez klasę robotniczą rozumiemy to samo, co K. Marks rozumiał: podmiot pracy najemnej, który bierze udział w produkcji kapitału. Definicja ta jest w 1 tomie Kapitału” – motto. I tu jest problem. Nowa Lewica usiłuje nie dostrzegać go od...

Czasy się zmieniły

„(…) Mamy więc – jak określił to Thomas Piketty – z jednej strony 'bramińską lewicę’, z drugiej 'merkantylną prawicę’. Taki podział sceny politycznej sprzyja wzrostowi sił populistycznych. Tylko one przemawiają bowiem do ludowego elektoratu,...

Wystarczy jeden kieliszek

z cyklu „Jaja jak czerwone berety”   Nieodżałowany Jacek Tittenbrun zanim jeszcze został profesorem usystematyzował strukturę klasową z pozycji marksowskich, ewentualnie, jak kto chce – z neomarksistowskich, wyróżniając dwie, a nawet trzy klasy...

Gdy kryzys się ślimaczy

z cyklu „Jaja jak czerwone berety”   Kto by se głowę nim zawracał, skoro dynamikę może zmienić wulgarny gest Joanny Lichockiej, wpisany przez redaktorkę Oko.press w Walentynki (oby na zawsze). Ślimak, jak i kryzys, nie kojarzy się z przyśpieszeniem, w...

Cyrk światowy

„Jak można oczekiwać, startując z niższego poziomu, PKB europejskich posocjalistycznych gospodarek pozostających wciąż poza Unią Europejską może w przyszłości rosnąć szybciej niż w krajach relatywnie bardziej zaawansowanych w rozwoju. Dlatego założenie jego...

Permanentny kryzys kapitalizmu?

W połowie XX wieku, Nowa Lewica uznała, że ze względu na efektywne „państwo socjalne” kapitalizm opisywany przez Marksa i kolejne pokolenie przestał być kapitalizmem, przekształcając się w postkapitalizm z braku lepszego słowa. Określenie „socjalizm” było już zajęte...

Jeszcze o sytuacji lewicy i warunkach jej wyjścia z zapaści

Jeżeli szukamy przyczyny impotencji lewicy rewolucyjnej, to mamy ją jak na dłoni w rozważaniach Jarosława Pietrzaka wokół tekstu McKenzie Wark. Lewica liberalna, wojująca bezpardonowo z Marksem przez cały okres jego działalności politycznej, jako lewica...