BIUROKRACJA NIE JEST ROZWIĄZANIEM

Nic nie jest czarno-białe. Ale nie trzeba wcale robić państwa orwellowskiego, żeby zbudować egalitarne społeczeństwo. Biurokracja partyjno-państwowa nie widzi innej możliwości, bo musi nad wszystkim panować i wszystko kontrolować, inaczej nie ma sama racji bytu. Ale...