CZEKAJ TATKA LATKA. NASZA ODPOWIEDŹ NA TEZY PROF. BRUNONA DRWESKIEGO

Teza 1: „… walka klasowa nie może być oddzielona od walki o wyzwolenie narodowe, o prawo do samostanowienia, o prawo do suwerenności narodów i o prawo do rozwoju, i właśnie przez to należy analizować, która klasa zajmuje jakie stanowisko na barykadzie …” Walka klasowa...