MNIEJSZA O POMNIKI I GROBY

Nie mogę nie wspomnieć POSŁANIA naczelnego „Strajku”, Macieja Wiśniowskiego, z datą w tytule: 9 MAJA. „Z szacunku dla narodów Rosji i Związku Radzieckiego, które wyzwoliły Polskę spod okupacji niemieckiego nazizmu piszę te kilka słów właśnie 9 maja,...