„Elity podniosły porażkę mas do rangi swojego programu”

Taką tezę stawia Alan Posener w swoim komentarzu zamieszczonym w „Die Welt”, analizując fenomen Trumpa stojącego na czele rewolty białych mężczyzn z niższej warstwy społecznej. „[…] budowanie społeczeństwa, w jakim szanse życiowe zależą wyłącznie od ‘merit’, czyli...

Dialektyka, alienacja i kryzys lewicy

Wszystkie współczesne koncepcje dotyczące marksizmu są nieuchronnie w jakiś sposób osadzone w różnych historycznych jego interpretacjach. Nie da się zrozumieć podatności współczesnej rosyjskiej lewicy na wolnościowo-anarchizujące koncepcje, które ze stemplem Zachodu...

Naiwność czy głupota?

I znowu mieliśmy rację Tymoteusz Kochan, wstydliwie i nie wprost, ale przyznaje, w imieniu tzw. nowej radykalnej lewicy, że głoszona przez nią teza, jakoby klasa robotnicza była synonimem klasy pracowniczej i obejmowała całość pracowników najemnych, okazała się tezą z...