Czasy się zmieniły

„(…) Mamy więc – jak określił to Thomas Piketty – z jednej strony ‚bramińską lewicę’, z drugiej ‚merkantylną prawicę’. Taki podział sceny politycznej sprzyja wzrostowi sił populistycznych. Tylko one przemawiają bowiem do ludowego elektoratu, kiedyś...