Czasy się zmieniły

„(…) Mamy więc – jak określił to Thomas Piketty – z jednej strony 'bramińską lewicę’, z drugiej 'merkantylną prawicę’. Taki podział sceny politycznej sprzyja wzrostowi sił populistycznych. Tylko one przemawiają bowiem do ludowego elektoratu,...