Odpowiedź A. Korjakowcewowi

Dla nas najważniejsze, że A. Korjakowcew zauważył sedno naszego tekstu – chodzi o kwestię robotniczą (patrz: dyskusja na profilu Andreya Koryakovtseva na Facebooku). W czym leży problem? Wg. Korjakowcewa i consortes – w marksizmie. Skąd bowiem wzięła się...

Kapitulacja nie ma końca

„Dyskusja na temat tego, co stanowi pracę produkcyjną, a co nieprodukcyjną, trwa przez całą historię myśli ekonomicznej” (Passas Konstantinos, „Productive and Unproductive Labour in the Greek Economy: 1970-2005”, dostępne w Internecie) Jak pisze zacytowany wyżej...

Spiżowy pomnik chochlika drukarskiego z podkładem muzycznym

Lewicowa rodzinka wykorzystuje niejasność i niekonsekwencję w stosowaniu pojęcia „klasa robotnicza” w historycznym ujęciu i udaje, że Marks mówiąc o klasie robotniczej miał na myśli wszystko, tylko nie robotników fabrycznych, o produkcji materialnej już nie...