Proste pytania i nieproste odpowiedzi

Jeżeli zamiast pojęcia „klasa robotnicza” używamy „klasa pracownicza”, twierdząc, że nie ma w tym żadnego przeciwstawiania sobie owych pojęć, ponieważ pojęcia te są równoznaczne, to dlaczego dla Lenina jednym z warunków skutecznego przeciwstawienia się biurokratyzacji...