Taniec na zmurszałych deskach

Praktyczny wniosek z naszych teoretycznych wywodów jest taki, że świadomość współczesnej lewicy znajduje się na poziomie tradeunionistycznym bez perspektywy podniesienia się na poziom wyższy. Klasa średnia, szeroko pojęta „klasa pracownicza” nie jest bowiem klasą w...

I can’t get no satisfaction, czyli Tao Kapitału

Jeżeli metoda dialektyczna jest metodą marksizmu, to wynikają stąd pewne konsekwencje, nieobojętne dla teorii. Przede wszystkim, dialektyka opiera się na konkretnym rozumieniu relacji między człowiekiem a przyrodą. Prawidłowości stąd wynikające stosują się do...

Smutna prawda czy fałszywy optymizm?

Odpowiadając na artykuł pt. „Społeczeństwo bez opozycji”: kryzys lewicy w epoce neoliberalizmu i później, autorstwa A. Korjakowcewa, W. Kołtaszowa, A. Albu, S. Wiskunowa i S. Ruńka z Instytutu Nowego Społeczeństwa (12 lipca 2019 r.), Borys Kagarlicki przedstawia swoją...