SUPEŁ

W swojej książce Pęknięta Solidarność, Michał Siermiński usiłuje dowieść, że rozejście się „opozycji demokratycznej” (działaczy KOR-u) z klasą robotniczą, które nastąpiło w wyniku wydarzeń Marca ’68, było oparte na zasadniczym nieporozumieniu, które opierało się na...