DWIE WOJNY, JAK DWIE POTYCZKI Z OPOZYCJĄ

Po tym jak warstwy pośrednie, w tym inteligencja i plankton biurowy – na czele z Coronavirusem – zagoniły w swym mniemaniu prezydenta Rosji do bunkra, co w poetyckim szkicu opiewa wieszcz nad wieszcze, Borys Kagarlicki (patrz: załącznik nr 1), rodzą się...