CIEKAWE CZASY

Porównania historyczne nie zawsze są dobrą perspektywą dla interpretacji współczesności, niemniej zawsze warto znać przeszłość, aby nie wpadać w stare pułapki. Nacjonalistyczna prawica usiłuje w swoim odrodzeniu politycznym wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, żeby...

NIE DO KOŃCA KLAROWNIE, ALE JEST ŚWIATŁO W TUNELU

Kompetentni analitycy zachodni, których warto słuchać jeśli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński (i nie tylko), okazują jedną słabość w refleksji wynikającą skądinąd z faktu, że nie są to marksiści. Otóż skupiają się oni na etnicznym aspekcie problemu. Nie są w tym...