PRACA NA LEWICY

W dniu 10 kwietnia 2021r. Tymoteusz Kochan oznajmił na facebooku: „… czas nazwać rzeczy po imieniu. Mamy do czynienia z planowym ludobójstwem. Rząd przez rok nie zadbał ani o większe nakłady na zdrowie, ani o przeszkolenie dodatkowych kadr, ani nie zmobilizował...

NIE MA STACHANOWCA NAD NAUKOWCA – ARYSTOKRACI Z LEWICY, CZ. 2

Łukasz Moll rozwija swoją wizję sensu pracy dzieci w placówkach edukacji powszechnej, który o sens sprowadza się do hodowli odpowiedniego dla potrzeb kapitału przyszłego pracownika: „… rozchodzi się tu o takiego pracownika, który nie wie, nie widzi, że jest...

ARYSTOKRACI Z LEWICY

Parę dni temu (13 kwietnia), na facebooku, Łukasz Moll podjął temat pracy dzieci. Podjął ten temat z pozycji zwyczajowo nowolewicowych, odkrywając Amerykę w konserwach, czyli to, że dzieci przecież pracują chodząc do szkoły. Ten rodzaj pracy nie odróżnia się, wedle...

WSZYSCY CHCĄ DOBRZE, WYCHODZI – JAK ZAWSZE, czyli walka klas trwa!

Okresy, kiedy jasność ideologiczna staje się jednoznaczna, są bardzo krótkie. Spory ideowe przed Rewolucją Francuską nie miały jednoznacznego zwycięzcy. Dopiero powodzenie w uznaniu zamieszek przy okazji wątpliwego szturmu na Bastylię za początek rewolucji, do której...