Wola Boska i skrzypce…

Głos Czytelnika: „Czytając tekst [patrz załącznik] zgadzam się z wieloma tezami tam postawionymi. Razi mnie naukowość tekstu i trzymania się dogmatycznie marksizmu przynajmniej w części. Tak nie przemawia się do mas robotniczych czy nawet ich bardziej świadomej i...

Coś się zmienia

Coś się zmienia. Jeszcze kilka lat temu, hasło dotyczące wartości dodatkowej (ang. surplus value) w anglojęzycznej wersji Wikipedii dumnie głosiło tożsamość pojęć „wartość dodatkowa” i „wartość dodana” (ang. value added). Dziś hasło zostało gruntownie przerobione,...

Lepsze czasy już były – rozdział zamknięty

Po trzydziestu latach transformacji trudno utrzymywać, że taktyczne sojusze polityczne zawierane przez tzw. lewicę radykalną (czy także rewolucyjną) mają służyć przetrwaniu lewicy do lepszych czasów, kiedy będzie mogła stanąć na własnych nogach i mówić własnym głosem....

Socjaldemokracja po Bad Godesbergu – potem było już tylko ciekawiej

Klasyczny reformizm z początku ubiegłego stulecia zakładał realizację programu uspołecznienia środków produkcji poprzez ich nacjonalizację, na drodze reform wprowadzanych dzięki walce w parlamencie, czyli w instytucji reprezentującej różne interesy klasowe. Zdobycie...

Przebić mur głową

W czasach Marksa rewolucje wybuchały w krajach przodującej w rozwoju Europy, ponieważ tam panował ruch: uprzemysłowienie, które zmieniało strukturę społeczną, wykolejając ludzi z dotychczasowej, chwiejnej, ale zawsze, równowagi. Na Wschodzie Europy (pod panowaniem...