KONIEC EPOKI LODOWCOWEJ?

Opublikowano 29 grudnia 2017, autor: BB Możemy już mówić o postępie. Jeszcze parę lat temu radykalna lewica za „swoje” uważała działające w Polsce związki zawodowe. W latach 80. XX wieku nadzieje wiązała z NSZZ „Solidarność”. Po transformacji ustrojowej część jej...

TRIKI I „TWARDE” DOWODY

Opublikowano 24 grudnia 2017, autor: BB Mijający rok niewątpliwie upłynął pod znakiem 100. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Na tle stosunku do Rewolucji rozpoczął się proces polaryzacji sceny politycznej, widoczny także w Polsce. Skutki...

PREKURSORZY I EPIGONI

Opublikowano 18 grudnia 2017, autor: BB Pisząc ćwierć wieku temu swoje tezy o socjalizmie, prof. Jarosław Ładosz dawał wyraz poczuciu „głębokiego kryzysu ruchu i idei socjalizmu w ogóle, na całej planecie” (J. Ładosz, Socjalizm dziś (tezy), s. 1). Punktem wyjścia i...

RAPORT Z BUDOWY ŚWIĄTYNI KOMUNIZMU

Opublikowano 12 grudnia 2017, autor: BB Z cyklu „Jaja jak czerwone berety” Jako „budowniczy” w powyższej piosence przedstawiam pokrótce historię budowy „świątyni komunizmu” w kraju, w którym żyję. Pierwsze podejście z udziałem podwykonawcy – „Walki Klas”, drugie – ze...

KOMUNIŚCI JAKO PRZEDMIOT MANIPULACJI

Opublikowano 11 grudnia 2017, autor: BB (zamiast felietonu z cyklu „Jaja jak czerwone berety”) Dzięki Bojanowi Stanisławskiemu znamy już obie strony rozgrywającej się na lewicowym podwórku batalii o „komunizm”. Grono zdeklarowanych antykomunistów na naszych oczach...

NIECHCIANA DEBATA

Opublikowano 10 grudnia 2017, autor: BB Piotr Ciszewski Po dzisiejszej pikiecie ws. dekomunizacji ulic wiem jedno – mieszkańcy ulic chcą protestować, warszawska lewica – Razem, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, SLD, Inicjatywa polska, Pracownicza Demokracja itp. mają...

FRAKCJA FELIETONISTÓW

Opublikowano 9 grudnia 2017, autor: BB Z cyklu „Jaja jak czerwone berety” Nasze starania dowartościował ostatnio były członek partii PPS-Rewolucja Demokratyczna, były współpracownik „Gazety Wyborczej” Wojciech Orliński, gromiąc strajk.eu, którego autorzy upomnieli się...

FELIETON ZASADNICZY DLA PARTII MINIONEGO OKRESU

Opublikowano 8 grudnia 2017, autor: BB Z cyklu „Jaja jak czerwone berety” Kogo, kuźwa, obchodzą jakieś przepychanki w dwudziestoparuosobowym stowarzyszeniu, którego połowa nie daje znaków życia, tym bardziej w kilku osobowej grupie, która raptem na facebooku ma około...

UCZNIOWIE, ZDRAJCY I DEZERTERZY

Opublikowano 6 grudnia 2017, autor: BB (zamiast felietonu z cyklu „Jaja jak czerwone berety”) W swoim drugim mailu inicjującym pokonferencyjną dyskusję sekretarz generalny Stowarzyszenia Marksistów Polskich odkrył główną oś kontrowersji, które do dziś antagonizują...

WNIOSKI DLA WALKI BIEŻĄCEJ

Opublikowano 3 grudnia 2017, autor: BB Z Komunikatu GSR: – orientacja na interesy produkcyjnego odłamu klasy robotniczej wyznacza czerwoną nić przewodnią działania lewicy rewolucyjnej, ponieważ wlewa konkretną treść w ogólnikowe hasła społeczeństwa sprawiedliwego,...

Z MNIEJSZOŚCIOWEJ POZYCJI W SMP I Z PERSPEKTYWY GSR

Opublikowano 2 grudnia 2017, autor: BB (zamiast felietonu z cyklu „Jaja jak czerwone berety”) Z perspektywy Grupy Samorządności Robotniczej Konferencja Stowarzyszenia Marksistów Polskich zwołana z okazji setnej rocznicy Rewolucji Październikowej i dwudziestej rocznicy...