DLACZEGO LEWICA JEST W OPŁAKANYM STANIE?

Historycznie patrząc, zrodzony przez Rewolucję Francuską drobnomieszczański nurt liberalno-demokratyczny nadawał ton żywym ruchom społecznym w XIX wieku. Bazowały one głównie na nacjonalistycznych tendencjach w Europie, rozbudzonych przez silne parcie burżuazji do...

ELITARNA UTOPIA Z KUBĄ W TLE

Jackie Chan zgłasza akces do Komunistycznej Partii Chin. Mówiąc szczerze, to jedyna dobra wiadomość dla chwiejącego się reżymu kubańskiego, ponieważ ten ostatni na więcej niż na mistrzostwo w kung fu w obliczu amerykańskiej „pomocy dla demokracji” nie może liczyć....

LEWICA JAKO CHOMIK, KTÓRY BIEGNIE CORAZ SZYBCIEJ STOJĄC W MIEJSCU

W końcu należy wziąć byka za rogi: dlaczego wysiłki organizacji lewicowych mające na celu zbudowanie silnych struktur oporu wobec kapitalistycznego wyzysku pozostają od dziesięcioleci bezowocne? Były już próby odpowiedzi na to pytanie, w tym wskazujące na fakt...

TEORIA I PRAKTYKA KRYTYKI BIUROKRACJI

„W teorii, której nas nauczano, PGR-y były najwyższą formą socjalistycznej własności w rolnictwie. Wynikało z tego, że muszą być bardziej efektywne od spółdzielni produkcyjnych, a zwłaszcza od indywidualnych chłopskich gospodarstw. Jasne było, że robotnicy w PGR żyją...