Z DYSTANSU

Tak u źródła, to socjalizm miał być alternatywą dla kapitalizmu, a nie jego lepszą wersją. Teza ta jest podważana przez lewicę burżuazyjną, w Polsce reprezentowaną przez szerokie spektrum od po-SLD-owskiej Nowej Lewicy, przez Razem do posttrockistowskich niedobitków...

ZIMNA WOJNA

W odpowiedzi na przymilne i dyscyplinujące działania „cywilizowanego świata” Rosjanie rozpoczęli Zimną Wojnę. Dosłownie. Zapowiedzieli odcięcie na miesiąc (listopad) dostawy gazu do Europy Zachodniej przez ukraiński rurociąg. Mieli do wyboru albo ten ruch,...

KOGO BIJĄ, GDZIE I, PRZEDE WSZYSTKIM, ZA CO?

Można by powiedzieć, że historia lubi się powtarzać. Rzecz w tym, że nie bardzo chodzi tu o powtórzenie, ale o model, który – jak się wydaje – nie wyczerpał swoich możliwości. A może po prostu staje się jaśniejszy w swoim naturalnym kontekście? Nasuwa się bowiem… W...

JASNE PRZESŁANIE

Zasadniczym problemem współczesności jest oderwanie wzrostu społecznego i ludnościowego od poziomu sił wytwórczych. Problem ten wyraźnie wynika z rozważań Andrieja I. Kołganowa, wyłożonych w wykładzie pt. „Przyczyny kryzysu 2020 roku” zaprezentowanym na kanale...