Po tym jak warstwy pośrednie, w tym inteligencja i plankton biurowy – na czele z Coronavirusem – zagoniły w swym mniemaniu prezydenta Rosji do bunkra, co w poetyckim szkicu opiewa wieszcz nad wieszcze, Borys Kagarlicki (patrz: załącznik nr 1), rodzą się pewne wątpliwości.

CZY KRYZYS EKONOMICZNY ZDĄŻY NADCIĄGNĄĆ, BY DOBIĆ ZASZCZUTE ZWIERZĘ?

Zgodnie z sugestiami Mateusza Cichockiego, i jego dzielnych wojów, podobno też w takim bunkrze siedzę.

Tylko po co te potrójne gardy z banów?

Terror na terror?

W dęty tryumfalizm opozycji wpisuje się nawet zazwyczaj rozważna Anna Oczkina – tym razem przestrogą – LATO W TYM ROKU W ROSJI MA BYĆ WYJĄTKOWO GORĄCE (patrz: załącznik nr 2).

Znów modne będą sombrera i panamy – rodem z Meksyku.

Viva La Revolution i garść dynamitu!

A jak inaczej, skoro Putin odwołał nawet wojskową paradę z okazji 75-lecia zwycięstwa nad faszyzmem w obawie przed Coronavirusem?

Gdyby nie Łukaszenko i Białoruś, kto by w tym dniu wyszedł przed szereg z symbolem zwycięstwa?
Алексей Дзермант, политический аналитик:

— Проведение парада имеет символическую, очень важную ценность. Ведь речь идет о 75-летии со дня Победы! И было бы неправильно, если бы мы все спрятались, замкнулись, испугались и тем самым показали, что наш дух сломлен. Даже в 1941-м, когда все было очень непросто, 7 ноября проводился военный парад в советской столице, хотя тоже, наверное, были сомнения в его целесообразности. Подобные мероприятия весьма поднимают боевой дух, показывают, что мы можем справиться с любыми трудностями.

Парад 9 Мая важен еще и как своеобразный посыл, направленный не только вовнутрь нашего общества, но и вовне. Сегодня многие люди за границей задаются вопросом, а был ли реальный смысл в этих жестких карантинных мерах, которые были введены в их странах? Принесли ли они какой-либо реальный результат, сопоставимый с понесенными из-за карантина экономическими потерями? И для таких стран, для таких людей наш парад — серьезный посыл о том, что Беларусь живет своим умом, имеет свои ценности, не боится их демонстрировать. И даже показывает пример, как нужно действовать. Наконец, не стоит забывать, что в нашей стране немало тех, кто участие или присутствие на параде считает своим долгом и священной обязанностью. Никто не вправе лишать людей праздника (za: https://www.sb.by/…/parad-pobedy-traditsiya-kotoraya-nas-ob…).

Z tej okazji przed swoim bunkrem wystawię poczet honorowy

za jednym machem zaliczając DWIE WOJNY.

To wasz ERROR czy mój błąd?

A może terror na terror?

Włodek Bratkowski
8 maja 2020 r.

Załącznik:
1. БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ: В ПЕЩЕРЕ ГОРНОГО КОРОЛЯ –

В пещере горного короля

2. Анна Очкина об Антоне Силуанове и деньгах для людей: