OSŁY POL POTA

Brys wychodzi od tego, że liczy się wyłącznie skuteczność inżynierii społecznej, która jest narzędziem państwa stworzonym dla zapewnienia społeczeństwu dobrobytu. Co jednak w sytuacji, kiedy – jak zauważono w komentarzu – „władza nie ma chęci” dbać o swój inwentarz?...

DAMOKLES I JEGO MIECZ

„W swojej ostatniej książce napisałem, że obecny model kapitalizmu zaczyna przypominać pod względem energetycznym nieszczęsny PRL w schyłkowej fazie rozwoju. Trzeba było pakować coraz więcej energii, żeby wytwarzać energię, której coraz bardziej brakowało, bo bilans...

SOLIDNY PUNKT OPARCIA

Zważywszy na naszą ocenę współczesnej lewicy, w tym tej jakże radykalnej, mamy wręcz pewność, że nie powstrzyma ona katastrofy gospodarczej w mikro- i makroskali. Nie podzielamy częstokroć sprzecznych nadziei mniej lub bardziej inteligentnych radykałów sporadycznie...

WSPÓŁCZESNA KLASA ROBOTNICZA  A SOCJALIZM WULGARNY

Nie bez przyczyny w naszych tekstach wskazujemy na źródła rozbieżności na współczesnej lewicy przyznającej się do dziedzictwa marksizmu. Te rozbieżności nie są wyłączną pochodną podziału w ruchu robotniczym na nurt stalinowski i na socjalizm demokratyczny, ale...

PRZEKAZIORY CZEKAJĄ NA RUCH ROSJI

Dzień zaczął się jak co dzień – o trzeciej nad ranem. W końcu udało się wyjść na prostą – przed „wszystkich świętych”. Zgodnie z prognozą pogody w zapasie został raptem jeden słoneczny dzień, by po zmianie czasu na zimowy pogrążyć się w...