z cyklów: „Bez jaj” i „Jaja jak czerwone berety”

Teoria, jak mawiał Hegel, jest szara przy zielonym życia drzewie, nie mówiąc już o trawie, którą „sławi” nieżyjący już lider radzieckiej rockgrupy „СЕКТОР ГАЗА”: Ой, ты, травушка зелёная.

Nasza mowa-trawa pokryła już grubą warstwą zieleni nietuzinkowego marksistowskiego showmana, Borysa Kagarlickiego

PODSTAWY DO OPTYMIZMU CZY WRĘCZ PRZECIWNIE?

który, jak wiadomo, teorię zawsze miał w małym palcu, a na polemiki, przynajmniej nasze, z zasady nie odpowiadał i nie odpowiada. Zapewne w ramach jakże powszechnej i wiodącej współczesnej szkoły marksizmu – szkoły uników i przemilczeń, znanej nam choćby z krajowego podwórka. Ba, zadupia.

Reszta rosyjskich marksistów wije się jak może. Oto parę wielce wymownych przykładów:

Kirill Vasilev (ОКП)
12 godz. ·

Навязчивые, ежедневные рассказы части российских левых о репрессиях и кровавых расправах в Украине начинают вызывать чувство брезгливости. Пробиваются даже в личку: на вот мол, смотри, что творят – ежедневные аресты, бессудные убийства, пытки, жестокие линчевания всех попавших под подозрение, разгул бытовой преступности, не щадят даже куцую легальную оппозицию.
Отвечаю: вы не по адресу, и безнадежно опоздали, уважаемые.
Не по адресу, потому что мне все это демонстрировать не нужно. Я с 2014 года говорил, что постмайданная Украина превратилась в самое правое государство Европы, где правит бал ежедневное легализованное насилие над всеми, кто не разделяет патриотической повестки. Говорил, пока многие из вас, сегодняшних добровольных денацификаторов на российском диване, предпочитали отмахиваться от меня со словами „да достал уже со своей Украиной”. Предпочитали не видеть, не замечать, не обсуждать.
Сегодня же вы, находясь в поиске оправдания своей морально-политической капитуляции перед государством, пытаетесь доказать мне, что в стране, куда пришли незванные просветители, происходит что-то неладное.
А как вы представляли себе это? Что с вашим правительством вступят в чинные и учтивые переговоры относительно актуальных проблем современности? Что поставленные в осадное положение, охваченные объяснимым психозом власть и общество сохранят деликатность? Что градус репрессивности в доме осажденных будет меньшим, чем в доме наступающих? Осознайте, наконец, что эксцессы дикости и средневековья будут множиться не по дням, а по часам. Нарастать с каждым днем, как снежный ком. По очень простой причине: общество, которое принудили к национальной обороне, выдало индульгенцию на такие действия. И даже если ваше правительство «замирит» его ценой огромных жертв, то вряд ли образовавшаяся рана затянется так скоро, как вам кажется. На ваш век не хватит, поверьте.
И перестаньте терять лицо, навязчиво рассказывая нам о том, как плохо у «тех». Вы и сами знаете ответ на вопрос, кто сделал так, чтобы стало много хуже.

za: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000709078265
О теории «фашизма на экспорт» М.В.Попова

Dwa poststalinowskie ugrupowania w jednym.

W tę oto prosty sposób odfajkowaliśmy już spory na gruncie teorii i praktyki wśród rosyjskich poststalinowców.

Przejdźmy zatem do trockistów, czy jak kto woli posttrockistów.
Zacznijmy od Piotra Troniny (polska sekcja ISA):

Piotr Tronina
15 godz.

KATASTROFA
Jest jedno twierdzenie Putina, z którym można się zgodzić. Tak upadek ZSRR był największą katastrofą geopolityczną XX wieku. Oczywiście dla Putina tragedią nie było to że miliony byłych obywateli ZSRR czy państw tzw. Demoludów, na czele z obywatelami samej Rosji, wpadło w spiralę biedy, wykluczenia, masowego bezrobocia itd., ani to że po upadku Związku Radzieckiego różne ruchy emancypacyjne i antykolonialne na całym świecie straciły oparcie, choćby nawet w zdegradowanym, ale jednak robotniczym państwie. Na pewno nie było dla niego też tragedią symboliczne zwycięstwo kapitalizmu w starciu systemów, co za tym idzie wzmocnienie ideologii liberalnej i to w jej najgorszej neoliberalnej formie. Przeciwnie Rosja Putina ochoczo z niej korzystała, wprowadzając np. podatek liniowy. Dla Putina tragedią było po prostu rozpad imperium i utrata przez Rosję mocarstwowej pozycji.
Jednak to jak wielka była to katastrofa widać właśnie teraz. Bo to sam putinizm jest tej katastrofy najbardziej dobitnym wyrazem. Rozpad ZSRR obudził z letargu lokalne nacjonalizmy podobnie jak było to w Jugosławii, spośród nich wszystkich najgorszy jest jednak agresywnym nacjonalizm rosyjski, którego putinizm jest doskonałym wyrazicielem. Ostatecznie putinizm opiera się na wielkoruskim imperialnym szowinizmie rodem z carskiej Rosji, ideologii chyba najbardziej znienawidzonej przez Lenina, stąd też atak Putina na Lenina i prawo do samostanowienia narodów jaki przypuścił w przemówieniu zapowiadającym inwazję na Ukrainę. Kapitalistyczne elity Rosji przez 30 lat nie były w stanie stworzyć nic poza kompradorskm w swej istocie systemem opartym na wyprzedawaniu bogactw naturalnych. Rosja kapitalistyczna, wraz z reszta krajów byłego ZSRR, nie jest w stanie wyjść w międzynarodowym podziale pracy poza miejsce, które przewidział dla niej kapitał zachodni już w ramach Rosji Carskiej, będąc jednocześnie słabsza nawet od niej. Putin od Jelcyna odróżnia się głównie tym że nałożył na mafiozów, oligarchów, burżujów – czy jakby ich tam jeszcze nie nazywać – rozkradających kraj, ograniczenia w tym rozkradaniu, tworząc hierarchię i samemu stając się głównym bossem.
Taka Rosja nie ma więc do zaoferowania ani Rosjanom, ani i innym narodom tworzącym onegdaj ZSRR nic poza tym właśnie wielkoruskim nacjonalizmem. Nie może niczym zachód mamić dobrobytem, który jest za rogiem (i nie ważne że realnie Ukraina od UE i USA może dostać tylko status półkolonii i dostarczyciela taniej siły roboczej dla krajów UE, ważne że Ukraińcy mogą przynajmniej przez chwilę uwierzyć że będą „Europejczykami”, a rozczarowania przyjdą później – przy czym przerażającym paradoksem jest to że kryzys uchodźczy ułatwił Ukraińcom uzyskanie jedynej korzyści jaka mogła dla nich wyniknąć z integracji ze światem euroatlantyckim, mianowicie dostęp do europejskiego rynku pracy), bo sama jest pogrążona w kryzysie. Śniąc o potędze pozostaje jej tylko naga siła, jak widać wcale nie tak wielka jak Putin sobie wyobrażał. Katastrofa rozpadu ZSRR dopełnia się właśnie na naszych oczach w krwawych walkach na Ukrainie. Obszar post radziecki stał się ostatecznie terenem wojen zastępczych między mocarstwami, z tym że najprawdopodobniej w wyniku tego konfliktu Rosja straci nawet samodzielną rolę w tych zastępczych konfliktach i ostatecznie będzie zmuszona stać się tylko – znaczne słabszym – partnerem imperializmu chińskiego. I kiedy nowe bloki imperialistyczne ukonstytuują się ostatecznie będzie to zapewne jeden z najgorętszych obszarów w toczącej się nowej zimniej wojnie. O ile nie zmiecie nas wcześniej wojna atomowa.
W obliczu tragedii obecnej wojny, przyszłych katastrof i wyzwań związanych z nową zimną wojną, kryzysu gospodarczego i klimatycznego, nie ma już na co czekać, potrzebą chwili jest powrót do programu rewolucyjnego. Kapitalizm właśnie wkracza w bardzo niestabilny okres i żadne płacze o obronie demokracji nic nie dadzą. W obliczu rosnących nierówności kapitaliści raczej postawią na autorytaryzm niż liberalną demokrację i jest to trend światowy, tym mocniejsze będzie w to krajach byłego ZSRR na czele z Rosją, które gospodarczo są kolonią – głównie europejską, choć teraz mogą następować przetasowania – i ich kompradorskie elity nie są zainteresowane ograniczaniem nierówności, pozostaje im więc stawianie na watażków i innych „silnych prezydentów”. Niestety obrazu katastrofy dopełnia fakt historycznej słabości lewicy, w szczególności lewicy rewolucyjnej, która właśnie w naszym rejonie jest odczuwana najmocniej, co też jest jednym ze skutków owej wielkiej katastrofy geopolitycznej, o której lubi mówić Putin. Niewielu jest więc tych, którzy ten program zechcą postawić na porządku dnia.

za: https://www.facebook.com/piotr.tronina/posts/2114399808712308

A teraz oddajmy głos TENDENCJI NAJBARDZIEJ ORTODOKSYJNEJ w obu wersjach językowych – rosyjskiej (МАРКСИСТКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ https://marxist.news/) i ukraińskiej (Марксистська Tенденція Україна
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414403507) – teoretycznie najmocniejszej, przynajmniej na gruncie teorii.

– Szperacze i łowcy pereł, do dzieła!

Tymczasem przejdę do rzeczy, czyli… SYTUACJI REWOLUCYJNEJ, której powyżej wymienieni (zajęci sobą i wzajemnymi polemikami) ma się rozumieć nie zauważyli.

Głos ma słynny bloger i youtuber ukraiński, ЮРИЙ ПОДОЛЯКА:

Вакуума власти не бывает: если его не заполняешь ты, то его заполнит противник (на примере Путивля)

, wspierany przez kolegę po fachu – МИХАИЛА ОНУФРЕНКО: Украинский фронт, война в тылу врага

Wszystkim wyżej wymienionym pożal się Boże marksistom ZŁAPANYM W SIEĆ STEREOTYPÓW radzę po zapoznaniu się z wypowiedziami ukraińskich blogerów-youtuberów NIE PIĆ TYLE, CO W KRAJU RAD.

Ой, ты, травушка зелёная клип

Przy okazji, nie zazdroszczę abstynentom.

I jak Was tu nie dobić?

Antonio das Mortes
23 marca 2022 r.