Dzięki ewidentnym błędom Aleksandra Łukaszenki – należycie nagłośnionym przez przyjaciół Władimira Sołowjowa i aparat propagandowy, niezaprzeczalnym knowaniom krajów ościennych w rodzaju Polski, Ukrainy i Litwy, o Czechach już nie wspominając – oraz ociężałości światowego Imperium (mowa tu o Rosji i wadze Władimira Putina na światowej arenie), a także dzięki bierności „cywilizowanego świata”, który nie zdołał jeszcze ogarnąć własnych problemów w przeddzień wyborów w USA, a nadto dzięki „covidokryzysowi” HISTORIA PRZYŚPIESZYŁA W BIAŁORUSI, nie czekając na kolejne fale strukturalnego kryzysu kapitalizmu.

O ile poprzednio według Borysa Kagarlickiego IMPERIUM ROSYJSKIE wraz z przyległościami znalazło się w sytuacji poprzedzającej REWOLUCJĘ 1905 – 1907, to obecnie w Rosji mamy już do czynienia z sytuacją poprzedzającą REWOLUCJĘ LUTOWĄ.

W nowych okolicznościach Borys Kagarlicki jako pierwszy rzucił hasło BIAŁORUSKIEJ PERMANENTNEJ REWOLUCJI i, jak się wydaje, podjął się rozwinięcia i aktualizacji PROGRAMU PRZEJŚCIOWEGO Lwa Trockiego oraz sprecyzowania POSTULATÓW PRZEJŚCIOWYCH W DUCHU LENINOWSKIM, przy okazji wciągając w permanentną białoruską rewolucję Polskę.

W tej sytuacji deklarujemy swoją gotowość uczestniczenia w MARSZU GWIAŹDZISTYM NA MIŃSK, o ile koordynatorem marszu będzie druh Borysa – Gieorgij Fiodorow z SOLIDARNOŚCI OBYWATELSKIEJ.

NIE MA PERMANETNEJ REWOLUCJI BEZ „SOLIDARNOŚCI”!

NIE MA PERMANENTNEJ REWOLUCJI BEZ EWIDENTNYCH BŁĘDÓW ALEKSANDRA ŁUKASZENKI!

Przy okazji ZABEZPIECZAJĄC SOBIE ODWRÓT (KTÓRY TAK CZY SIAK BĘDZIE MILOWYM KROKIEM NAPRZÓD) dołączamy się do Komunistycznej Partii Polski (bis), która życzy popierającej Aleksandra Łukaszenkę Komunistycznej Partii Białorusi, „aby zapowiedziana przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę reforma konstytucji przyniosła realizację postulowanych w Waszym programie socjalistycznych przemian ustroju państwa”.

GOTOWI JESTEŚMY UWIERZYĆ WAM, ŻE SOCJALIZM JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI.

NIECH ŻYJE PERMANENTNA BIAŁORUSKA REWOLUCJA!

NIECH ŻYJE ALEKSANDER ŁUKASZENKO!

UKŁON DLA BANDEROWCÓW, ANARCHOSYNDYKALISTÓW I USA:

Włodek Bratkowski
23 sierpnia 2020 r.