Z raportu Omega Doom: 30 kiloton odpalone zgodnie z planem – fala uderzeniowa dosięgła, m.in. doc. dr Piotra Kondraszowa.

КОТИК – ЖИВ-ЗДАРОВ. ОСТАЛЬНЫХ КОШЕК ПРИШЛОСЬ ПРИЮТИТЬ.

W Baranowiczach Aleksandr Łukaszenko ogłosił żałobę narodową. Jego zdaniem Polacy to terroryści.

Według Putina – daliśmy kolejny dowód, że ludzi traktujemy gorzej niż zwierzęta, naruszając przy tym co najmniej dwie granice państwowe.

MARKSIZM JAKO EGZYSTENCJALIZM

Antonio das Mortes
29 listopada 2021 r.