СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР ПО УРАЛЬСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЕ МАРКСИЗМА – 20 ГИГАТОН. УДАРНАЯ ВОЛНА ЗАДЕЛА ОБЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СТОЛИЦЫ РОССИИ. ОСТАНОВИЛАСЬ НА ШАГ ОТ ВАРШАВЫ (DOKŁADNIE W MARKACH KOŁO WARSZAWY – KOLEJNY CUD NAD WISŁĄ!). CO ZA PRECYZJA!

KARTY NA STÓŁ, CZYLI POWOLI WSZYSTKO STAJE SIĘ JASNE     Dwa kolejne rozdziały książki („Антропология религиозного чуда. Теория чуда по страницам произведений Л. Фейербаха и К. Маркса” [„Antropologia religijnego cudu. Teoria cuda na stronach prac L. Feuerbacha i K. Marksa”] oraz „Диалектика как проблема классического марксизма” [„Dialektyka jako problem klasycznego marksizmu”]) zostały napisane przez … Czytaj dalej СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР ПО УРАЛЬСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЕ МАРКСИЗМА – 20 ГИГАТОН. УДАРНАЯ ВОЛНА ЗАДЕЛА ОБЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СТОЛИЦЫ РОССИИ. ОСТАНОВИЛАСЬ НА ШАГ ОТ ВАРШАВЫ (DOKŁADNIE W MARKACH KOŁO WARSZAWY – KOLEJNY CUD NAD WISŁĄ!). CO ZA PRECYZJA!