Bieżące felietony

z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

I JAK TU ODRÓŻNIĆ ZWYCIĘSTWO OD KLĘSKI?

Wszystko wskazuje na to, że mimo zabiegów "cywilizowanego świata" i pasma kolorowych rewolucji Białoruś jeszcze jakiś czas pozostanie pod militarną osłoną Rosji, choć kulturowo bliżej jej pewnie do...

czytaj dalej

GDY BRAK POWAŻNYCH PROPOZYCJI

Nie przekonują nas do Aleksandra Łukaszenki pały białoruskiej milicji i integracyjne dążenia Imperium, które odrzuciło socjalistyczną alternatywę jako z gruntu niepoważną na progu trzeciego...

czytaj dalej

WIELKA BIAŁORUSKA PERMANENTNA REWOLUCJA

Dzięki ewidentnym błędom Aleksandra Łukaszenki - należycie nagłośnionym przez przyjaciół Władimira Sołowjowa i aparat propagandowy, niezaprzeczalnym knowaniom krajów ościennych w rodzaju Polski,...

czytaj dalej

SCALENI JAK NIGDY

W nowy sezon polityczny wchodzimy z marszu SCALENI JAK NIGDY. Wreszcie zwietrzała dyrektywa człowieka-instytucji - nikt nie gra już na podział Grupy Samorządności Robotniczej - nawet najwierniejszy...

czytaj dalej

PRZEWRÓCIĆ SZACHOWNICĘ

Ekonomia liberalna buduje swoją heroiczną opowieść na twierdzeniu, że solidna gospodarka opiera się na tym, że każdy posiada jakiś rodzaj własności, której może użyć w celu osiągnięcia dochodu. Nie są możliwe zawirowania koniunkturalno-kryzysowe, ponieważ każdy ma...

czytaj dalej

SYTUACJA ROZWIJA SIĘ, ALTERNATYWY BRAK

Po rozpadzie ZSRR, na terytorium poradzieckim, zaczęły się różnorodne konflikty między narodami, które cały okres powojenny żyły pokojowo, w dobrosąsiedzkich stosunkach. Oczywiście, dominująca narracja zwycięskiej demokracji ukuła propagandowy stereotyp, że konflikty...

czytaj dalej

CELE I ZADANIA

Ekonomiczny paradoks polega na tym, że rządy walczą o utrzymanie miejsc pracy. Walczą też o utrzymanie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym postulacie, aby rozwój gospodarczy miał charakter stabilny i zrównoważony. Przy głębszym zastanowieniu się, te dążenia są...

czytaj dalej

PARTII I PROGRAMU LEWICY WCIĄŻ BRAK, A CZASU CORAZ MNIEJ

Interesujący jest proces kształtowania się świadomości społecznej naszej epoki. Interesujący jest głównie z tego powodu, że ciekawa jest sama epoka. Jest to epoka upadku danego typu cywilizacji i przejścia do innego. W świadomości ludzkiej pojawiają się z konieczności...

czytaj dalej

BABIE LATO LEWICY

W XX wieku, dzięki Rewolucji Październikowej i powstaniu Rosji radzieckiej, ustanowiono ład światowy, który dał klasową alternatywę dla nacjonalizmu jako fundamentalnej ideologii burżuazyjnej. Burżuazja potrzebuje nacjonalizmu, ponieważ dynamika mechanizmu gospodarki...

czytaj dalej

JAK SIĘ ROZEZNAĆ W BIEŻĄCEJ POLITYCE?

Wydaje się to co najmniej trudne. Gorączkowe przepychanki pozostają zasadniczo niezrozumiałe. W tej sytuacji opinia publiczna koncentruje się na gotowych tezach podawanych przez zaangażowanych w walki polityczne. Tezy te w większości przypadków tylko zaciemniają...

czytaj dalej